กก กก
กก PRODUCTS กก

Radial Internal Clearance of Spherical Plain Bearings

1.Spherical plain bearing
Series E,EW,EM
d over incl mm
-
12
20
35
60
90
140
160
240
12
20
35
60
90
140
160
240
315
C2 min Group C2 max um
8
10
12
15
18
18
18
18
18
32
40
50
60
72
85
100
100
110
Group normal min max um
32
40
50
60
72
85
100
100
110
68
82
100
120
142
165
192
192
210
Group C3 min max um
68
82
100
120
142
165
192
192
214
104
124
150
180
212
245
284
284
318

Series G
d over incl mm
-
10
17
30
50
80
120
160
220
10
17
30
50
80
120
160
220
280
C2 min Group C2 max um
8
10
12
15
18
18
18
18
18
32
40
50
60
72
85
100
100
100
Group normal min max um
32
40
50
60
72
85
100
100
110
68
82
100
120
142
165
192
192
210
Group C3 min max um
68
82
100
120
142
165
192
192
214
104
124
150
180
212
245
284
284
318

Series F
d over incl mm
-
12
20
35
55
80
120
12
20
35
55
80
120
150
Group normal min max um
32
40
50
60
72
85
100
68
82
100
120
142
165
192

Series Z,WZ
d over incl mm
-
15.875
50.8
76.2
152.4
203.2
254
15.875
50.8
76.2
152.4
203.2
254
304.8
Group normal min max um
50
80
100
130
180
200
230
150
180
200
230
300
330
350

Series GZ
d over incl mm
-
12.7
44.45
69.85
12.7
44.45
69.85
139.7
Group normal min max um
50
80
100
130
150
180
200
230

2.Rod Ends
Series E,EW
d over incl mm
-
12
20
35
60
12
20
35
60
80
Group normal min max um
23
30
37
43
55
68
82
100
120
142

Series P,ZP Series ZJ
d over incl mm
-
30
Group normal min max um
0
35
d over incl mm
-
8
14
20
35
8
14
20
35
50
Group normal min max um
10
15
40
50
60
30
60
80
90
110