กก กก
กก PRODUCTS กก

Automobile Tension Pulley Bearing

Bearing No.
d
Dimension(mm)
B
D
6005LU
-
35.5
31.4
F-81795
-
83
27.1
FK1037
10
37
26
026 109 243G
Ø10.3
Ø83
27.5
488
Ø12.3
Ø80.7*Ø72.35
43.6
TPV50-6+TF265
Ø10.5
Ø74.6*Ø50
35.4*24.5
337 131A
Ø10.5
Ø72.2
31.5
06A 109 479
Ø8.3
Ø82*Ø72.25
39.3