กก กก
กก PRODUCTS กก

Bearing Tolerance

0 Grade Toterance inner ring
d
mm
dmp
Vdp
Vdmp
Kia
Bs
VBs
Diameter series
9
0.1
2.3.4
All
Nomal
Correct
Max
Up
Down
Over
To
Up
Down
0.61)
2.5
0
-8
10
8
6
6
10
0
-40
-
12
2.5
10
0
-8
10
8
6
6
10
0
-120
-250
15
10
18
0
-8
10
8
6
6
10
0
-120
-250
20
18
30
0
-10
13
10
8
8
13
0
-120
-250
20
30
50
0
-12
15
12
9
9
15
0
-120
-250
20
50
80
0
-15
19
19
11
11
20
0
-150
-380
25
80
120
0
-20
25
25
15
15
25
0
-200
-380
25

0Grade Toterance outer ring
D
mm
Dmp
VDp
VDmp
Kea
Ce
C1s
VC1
VC1s
Open
Shield
Diameter series
9
0.1
2.3.4
2.3.4
Over
To
Up
Down
Max
Max
Max
Up
Down
Max
2.51)
6
0
-8
10
8
6
10
6
15
Same as the Bs and VBs of same bearing's inne ring
6
18
0
-8
10
8
6
10
6
15
18
30
0
-9
12
9
7
12
7
15
30
50
0
-11
14
11
8
16
8
20
50
80
0
-13
16
13
10
20
10
25
80
120
0
-15
19
19
11
26
11
35
120
150
0
-18
23
23
14
30
14
40
150
180
0
-25
31
31
19
38
19
45

6Grade Toterance inner ring
d
mm
Dmp
Vdp
Vdmp
Kia
Bs
VBs
Diameter series
9
0.1
2.3.4
All
Nomal
Correct
Over
To
Up
Down
Max
Max
Max
Up
Down
Max
0.61)
2.5
0
-7
9
7
5
5
5
0
-40
-
12
2.5
10
0
-7
9
7
5
5
6
0
-120
-250
15
10
18
0
-7
9
7
5
5
7
0
-120
-250
20
18
30
0
-8
10
8
6
6
8
0
-120
-250
20
30
50
0
-10
13
10
8
8
10
0
-120
-250
20
50
80
0
-12
15
15
9
9
10
0
-150
-380
25
80
120
0
-15
19
19
11
11
13
0
-200
-380
25

6Grade Toterance outer ring
D
mm
Dmp
VDp
VDmp
Kea
Ce
C1s
VC1
VC1a
Open
Shield
Diameter series
9
0.1
2.3.4
2.3.4
Over
To
Up
Down
Max
Max
Max
Up
Down
Max
2.51)
6
0
-7
9
7
5
9
5
8
Same as the Bs and VBs of same bearing's inne ring
6
18
0
-7
9
7
5
9
5
8
18
30
0
-8
10
8
6
10
6
9
30
50
0
-9
11
9
7
13
7
10
50
80
0
-11
14
11
8
16
8
13
80
120
0
-13
16
16
10
20
10
18
120
150
0
-15
19
19
11
25
11
20
150
180
0
-18
23
23
14
30
14
23

5Grade Toterance inner ring
d
mm
Dmp
Vdp
Vdmp
Kia
Sd
Sia
Bs
VBs
Diameter series
9
0.1.2.3.4
All
Homal
Correct
Over
To
Up
Down
Max
Max
Max
Max
Max
Up
Down
Max
0.61)
2.5
0
-5
5
4
3
4
7
7
0
-40
-250
5
2.5
10
0
-5
5
4
3
4
7
7
0
-40
-250
5
10
18
0
-5
5
4
3
4
7
7
0
-80
-250
5
18
30
0
-6
6
5
3
4
8
8
0
-120
-250
5
30
50
0
-8
8
6
4
5
8
8
0
-120
-250
5
50
80
0
-9
9
7
5
5
8
8
0
-150
-250
6
80
120
0
-10
10
8
5
6
9
9
0
-200
-380
7

5Grade Toterance outer ring
d
mm
Dmp
VDp
VDmp
Kea
Sd
Sdl
Sea
Seal
Cs
Cls
VBs
Diameter series
9
0.1.2.3.4
Over
To
Up
Down
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Up
Down
Max
2.51)
6
0
-5
5
4
3
5
8
8
11
Same as the Bs of same bearing's inner ring
5
6
18
0
-5
5
4
3
5
8
8
11
5
18
30
0
-6
6
5
3
6
8
8
11
5
30
50
0
-7
7
5
4
7
8
8
11
5
50
80
0
-9
9
7
5
8
8
10
14
6
80
120
0
-10
10
8
5
10
9
11
16
8
120
150
0
-11
11
8
6
11
10
13
18
8
150
180
0
-13
13
10
7
13
10
14
20
8

4Grade Toterance inner ring
d
mm
Dmp
Ds
Vdp
Vdmp
Kia
Sd
Sia
Bs
VBs
Diameter series
9
0.1.2.3.4
All
Homal
Correct
Over
To
Up
Down
Up
Down
Max
Max
Max
Max
Max
Up
Down
Max
0.61)
2.5
0
-4
0
-4
4
3
2
2.5
3
3
0
-40
-250
2.5
2.5
10
0
-4
0
-4
4
3
2
2.5
3
3
0
-40
-250
2.5
10
18
0
-4
0
-4
4
3
2
2.5
3
3
0
-80
-250
2.5
18
30
0
-5
0
-5
5
4
2.5
3
4
4
0
-120
-250
2.5
30
50
0
-6
0
-6
6
5
3
4
4
4
0
-120
-250
3
50
80
0
-7
0
-7
7
5
3.5
4
5
5
0
-150
-250
4
80
120
0
-8
0
-8
8
5
4
5
5
5
0
-200
-380
4

4Grade Toterance outer ring
d
mm
Dmp
Ds
VDp
VDmp
Kea
Sd
Sdl
Sea
Seal
Cs
Cls
VCs
VCls
Diameter series
9
0.1.2.3.4
Over
To
Up
Down
Up
Down
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Up
Down
Max
2.51)
6
0
-4
0
-4
4
3
2
3
4
5
7
Same as the Bs of same bearing's inner ring
2.5
6
18
0
-4
0
-4
4
3
2
3
4
5
7
2.5
18
30
0
-5
0
-5
5
4
2.5
4
4
5
7
2.5
30
50
0
-6
0
-6
6
5
3
5
4
5
7
2.5
50
80
0
-7
0
-7
7
5
3.5
5
4
5
7
3
80
120
0
-8
0
-8
8
6
4
6
5
6
8
4
120
150
0
-9
0
-9
9
7
5
7
5
7
10
5
150
180
0
-10
0
-10
10
8
5
8
5
8
11
5

2Grade Toterance inner ring
d
mm
Dmp
Ds
Vdp
Vdmp
Kia
Sd
Sia
Bs
VBs
All
Homal
Correct
Over
To
Up
Down
Up
Down
Max
Max
Max
Max
Max
Up
Down
Max
0.61)
2.5
0
-2.5
0
-2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0
-40
-250
1.5
2.5
10
0
-2.5
0
-2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0
-40
-250
1.5
10
18
0
-2.5
0
-2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0
-80
-250
1.5
18
30
0
-2.5
0
-2.5
2.5
1.5
2.5
1.5
2.5
0
-120
-250
1.5
30
50
0
-2.5
0
-2.5
2.5
1.5
2.5
1.5
2.5
0
-120
-250
1.5
50
80
0
-4
0
-4
4
2
2.5
1.5
2.5
0
-150
-250
1.5
80
120
0
-5
0
-5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
0
-200
-380
2.5

2Grade Toterance outer ring
d
mm
Dmp
Ds
VDp
VDmp
Kea
Sd
Sdl
Sea
Seal
Cs
Cls
VCs
VCls
Over
To
Up
Down
Up
Down
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Up
Down
Max
2.51)
6
0
-2.5
0
-2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
3
Same as the Bs of same bearing's inner ring
1.5
6
18
0
-2.5
0
-2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
3
1.5
18
30
0
-4
0
-4
4
2
2.5
1.5
2.5
4
1.5
30
50
0
-4
0
-4
4
2
2.5
1.5
2.5
4
1.5
50
80
0
-4
0
-4
4
2
4
1.5
4
6
1.5
80
120
0
-5
0
-5
5
2.5
5
2.5
5
7
2.5
120
150
0
-5
0
-5
5
2.5
5
2.5
5
7
2.5
150
180
0
-7
0
-7
7
3.5
5
2.5
5
7
2.5